Maschinen

 • 2 Stück Latour 206
 • 4 Stück R208 nG
 • 1 Stück R208 TF
 • 1 Stück R310 TF (1x)
 • 1 Stück R206 emotion mit Faseinheit, 1x ohne)
 • 1 Stück R206 emotion ohne Faseinheit
 • 2 Stück R208 emotion
 • 1 Stück R310 emotion mit Faseinheit
 • Wafios BM4
 • 2 Stück Stumpfschweißmaschinen
 • 3 Stück 3-Punkt Buckelschweißmaschinen
 • 5 Stück Schweißroboter

Stand 07/2021